Brak wtyczki FLASH

"Gimnastykujemy buzię i język podczas zabaw logopedycznych z Panią Kingą ..."

Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest jednym z ważniejszych wskaźników rozwoju intelektualnego. Mowa jest dla dziecka sposobem komunikowania się z otoczeniem, poprzez mowę uczy się ono pojmowania świata i gromadzi doświadczenia. Stanowi ona narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.

Ogromną rolę w procesie kształtowania mowy dziecka odgrywają rodzice. To oni są jego pierwszymi nauczycielami mowy poprzez wspólne zabawy, czytanie bajek, ich opowiadanie oraz śpiewanie piosenek.

Duże znaczenie w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma także działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem w przedszkolu, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Dzięki tym zabiegom dzieci poznają nowe słowa, ćwiczą oddech, głos, słuch i wymowę oraz doskonalą formy gramatyczne uwzględniając przy tym akcent, melodię i rytm mowy. Poprzez zabawę możemy stymulować rozwój wszystkich funkcji, od których zależy prawidłowy rozwój mowy dziecka.