Brak wtyczki FLASH

Koncepcja programu

Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN (Dz. U. Nr 4 poz. 17, Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 r.).

 

Cele wychowania przedszkolnego zawarte w podstawie programowej stały się elementem podstawowym do opracowania programu. Program „Od przedszkolaka do pierwszaka” wskazuje na celowość działań nauczyciela i dziecka, precyzując organizację procesu wychowawczo - dydaktycznego w przedszkolu. 

 

 Janusz Korczak podkreślał, że „Wychowawca, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje – przeżyje wraz z dzieckiem wiele natchnionych chwil” (J. Korczak, 2002).
 
Dziecko poznaje świat i buduje jego obraz wielozmysłowo. W ten sposób rozwija się jego osobowość i świadomość. Proces nauczania i wychowania prowadzony według zasad i metod stwarza podwaliny do ukształtowania człowieka aktywnego, wrażliwego i świadomego swojej wartości oraz otaczającej go rzeczywistości. Aktywne przeżywanie środowiska, po którym swoją wędrówkę rozpoczyna młody człowiek wiedziony mądrą ręką nauczyciela, gwarantuje osiągnięcie sukcesu. Za taki bezsprzecznie uznać należy ukształtowanie świadomego, przyszłego obywatela świata.
 
Treści programu należy interpretować i wprowadzać adekwatnie do możliwości i potrzeb dzieci. Najważniejsze bowiem jest to, aby dziecko czuło się w przedszkolu szczęśliwe i z radością zdobywało coraz to nowe umiejętności, nie odczuwając trudu uczenia się.
 
Dziecko kończące naukę w przedszkolu będzie:
 
- rozumieć świat i nagromadzone w nim wartości,
- opiekuńcze, tolerancyjne, otwarte wobec innych,
- radzić sobie i aktywnie uczestniczyć w życiu rodziny i grupy rówieśników,
- radzić sobie z trudnościami i problemami,
- przygotowane do roli ucznia,
- aktywne, kreatywne, ambitne, konsekwentne, komunikatywne,
- postrzegać siebie pozytywnie,
- wyrażać własne opinie,
- dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie,
- mieć świadomość własnej tożsamości.