Brak wtyczki FLASH

Nasz dzień

W KUBUSIOWYM PRZEDSZKOLU NIE MOŻNA SIE NUDZIĆ

 

CO ROBIĄ MALI PRZYJACIELE: MALEŃSTWA, PSZCZÓŁKI, KRÓLICZKI, TYGRYSKI ORAZ PUCHATKI?

 

Ramowy Rozkład Dnia  dla:

"Maleństw" i „Pszczółek”- dz. 3 – letnie "Króliczków"- dz. 4 - letnie


WITAMY I DO ZABAWY ZAPRASZAMY

600 - 700 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

zabawy w kącikach tematycznych wg. inwencji dzieci, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym, kontakty z rodzicami

700 - 800 ZABAWY INTEGRACYJNE

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym. Praca indywidualna nauczyciela z dziećmi. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, prace porządkowe.

 

GIMNASTYKA MALEŃSTWA, PSZCZÓŁKI, KRÓLIKA

800 – 815 ćwiczenia poranne dzieci
815 – 830 czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania

 

KRÓLICZKOWE PRZYSMAKI

830 - 900 CZAS NA ŚNIADANIE
doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków

 

ABC CZTEROLATKA ( TRZYLATKA)

900 - 920 TERAZ SIĘ BAWIMY I UCZYMY
920 - 1015 ZABAWY DOWOLNE

 

konstrukcyjne, plastyczne, muzyczne wspomagające rozwój mowy i myślenia, zajęcia dodatkowe udział w koncertach, przedstawieniach i uroczystościach przedszkolnych

 

1015 – 1030 – przygotowanie dzieci do wyjścia do ogrodu- czynności samoobsługowe (w toalecie, w szatni itp.)

 

PTASZKI NAS WOŁAJĄ NA PODWÓRKO ZAPRASZAJĄ

1030 - 1145 pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe organizowane z inicjatywy dzieci i nauczycielki, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze
1145 - 1200  Powrót dzieci z ogrodu. Czynności samoobsługowe w szatni i łazience

 

MALEŃSTWA, PSZCZÓŁKI, KRÓLICZKI OBIADEK ZJADAJĄ

1200 - 1230 II danie

 

TERAZ ODPOCZYWAMY - SIŁY NABIERAMY

1230 - 1245 przygotowanie do odpoczynku czynności samoobsługowe na sali
1245 - 1415 odpoczynek, słuchanie bajek, opowiadań czytanych przez nauczycielkę, słuchanie kołysanek

1415 - 1430 ubieranie się po odpoczynku, czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience

 

ZDROWE PRODUKTY JEMY - DUZI UROŚNIEMY

1430 - 1500 Posiłek - zupa

 

Z KUBUSIEM SIĘ ŻEGNAMY JUTRO SIĘ SPOTKAMY

1500 - 1630 zabawy zorganizowane lub dowolne, indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno-kompensacyjna, zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, zabawy na świeżym powietrzu, kontakty z rodzicami, rozchodzenie się dzieci

 

 

Ramowy Rozkład Dnia dla

"Tygrysków"- dz. 5 - letnie i "Puchatków"- dz. 6 – letnie

 

WITAMY I DO ZABAWY ZAPRASZAMY

600 – 700 SCHODZENIE SIĘ DZIECI
integracja dzieci ze wszystkich grup w sali; samorzutne zabawy dowolne

 

700 - 800 ZABAWY W SALI

stwarzanie warunków do zabaw odpowiadającym zainteresowaniom dziecięcym; praca indywidualna nauczyciela z dziećmi; gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp. prace porządkowe w sali


TYGRYSKOWA, PUCHATKOWA GIMNASTYKA

800 – 815 CZAS NA GIMNASTYKĘ
Ćwiczenia poranne dzieci (ruchowe, ogólnorozwojowe)


TYGRYSEK ,PUCHATEK CZYSTE RĄCZKI MA

815 – 830 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania

 

TYGRYSKOWE , PUCHATKOWE „Małe co nie co”

800 – 900 I śniadanie

 

ABC PIECIOLATKA, SZEŚCIOLATKA

900 - 1015 TERAZ SIĘ BAWIMY I UCZYMY, ZAJĘCIA KIEROWANE Z NAUCZYCIELKĄ

 

zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego

 

TYGRYSKOWE, PUCHATKOWE „Coś dla brzuszka”

1015 – 1030 II śniadanie

 

PTASZKI NAS WOŁAJĄ NA PODWÓRKO ZAPRASZAJĄ

1030 – 1045 Przygotowania dzieci do wyjścia do ogrodu – czynności samoobsługowe (w toalecie, w szatni itp.)
1045 - 1140 pobyt w ogrodzie dzieci – zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze, zabawy dowolne: wycieczki piesze, spacery itp.,
1140 – 1150 powrót dzieci z ogrodu, czynności samoobsługowe w szatni
1150 – 1200 czynności higieniczne w łazience oraz przygotowanie do obiadu


TYGRYSKI , PUCHATKI  OBIADEK ZJADAJĄ

1200 – 1230 Obiad II danie


CZS NA RELAKS - SIŁY NABIERAMY

1230 – 1345 RELAKSACJA
Słuchanie muzyki relaksacyjnej; bajek lub wybranych pozycji z literatury dziecięcej czytanych przez nauczyciela


1345 - 1420 gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna, zabawy ruchowe: zabawy dowolne dzieci w Sali lub w ogrodzie przedszkolnym: wycieczki, spacery


1420 - 1430 prace porządkowe w sali po zabawie: czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience

 

ZDROWE POSIŁKI JEMY - DUZI UROŚNIEMY

1430 - 1500 Posiłek - zupa

 

Z KUBUSIEM SIĘ ŻEGNAMY JUTRO SIĘ SPOTKAMY

1500 - 1630 stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna i zespołowa w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; prace porządkowe w sali; w zależności od pory roku -  zabawy dowolne w ogrodzie: rozchodzenie się dzieci do domu