Brak wtyczki FLASH

Rada rodziców 2018 / 2019

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Szczegółowe zadania Rady Rodziców określone zostały w

 Regulaminie Rady Rodziców Przedszkola Nr 3 im. Kubusia Puchatka w Gryfinie i § 18 Statutu Przedszkola.

 

 

Regulamin Rady Rodziców

 

Skład