Brak wtyczki FLASH

rekrutacja i opłaty

 

  • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu realizowana jest bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie

od godz. 700 do godz. 1200

  • Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo – wychowawczych udzielanych w czasie pracy przedszkola poza godzinami realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł. ( jeden złoty)
  • W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do oddziału żłobkowego lub przedszkolnego, to każde z tych dzieci (po złożeniu pisemnego wniosku do dyrektora przedszkola) przysługuje 20% zniżki 
  • Z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu (z wyłączeniem wyżywienia) zwolnione mogą być na wniosek rodzioców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • Opłata za wyżywienie wynosi 6,00zł za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

REKRUTACJA

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 stycznia 2018 r.w sprawie harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino

 

 

 

Zarządzenie  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 lutego 2018 roku

w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyjęcie dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla którychorganem prowadzącym jest Gmina Gryfino

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018 / 2019